هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
 2. جی آی اس مرز شهرستان نجف آباد
 3. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان بوشهر
 4. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان مازندران
 5. جی آی اس مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
 6. جی آی اس مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی
 7. جی آی اس مرز شهرستان مهاباد
 8. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه ارس
 9. جی آی اس مرز شهرستان ورامین
 10. جی آی اس منحنی های هم تبخیر چهار محال و بختیا
 11. جی آی اس مرز شیروان و چرداول
 12. جی آی اس مرز کاشمر
 13. جی آی اس مرز هریس
 14. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان چهارمحال و بختیاری
 15. جی آی اس مرز کنگان
 16. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان تهران
 17. جی آی اس مرز شهرستان ملکان
 18. جی آی اس مرز شهرستان نوشهر
 19. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان مرکزی
 20. جی آی اس مناطق روستایی استان خراسان رضوی
 21. جی آی اس مرز شهرضا
 22. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان همدان
 23. جی آی اس مناطق روستایی خراسان جنوبی
 24. جی آی اس منحنی
 25. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو
 26. جی آی اس مرز شیروان و چرداول
 27. جی آی اس مرز شهرستان هرسین
 28. جی آی اس مرز نیر
 29. جی آی اس مرز قوچان
 30. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز
 31. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان خراسان جنوبی
 32. جی آی اس مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
 33. جی آی اس مرودشت
 34. جی آی اس مرز شهرستان نیریز
 35. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان ایلام
 36. جی آی اس مرز شهرستان مهریز
 37. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه
 38. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خوزستان
 39. جی آی اس مرز قائنات
 40. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان البرز
 41. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان قزوین
 42. جی آی اس منحنی
 43. جی آی اس مرز شوش
 44. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز
 45. جی آی اس مناطق بزرگراه های کل ایران iran highway
 46. جی آی اس مرز مهاباد
 47. جی آی اس مرز شهرستان نمین
 48. جی آی اس مناطق روستایی استان خراسان رضوی
 49. جی آی اس معابر استان تهران
 50. جی آی اس مشهد
 51. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان البرز
 52. جی آی اس هرمزگان
 53. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان شما
 54. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی
 55. جی آی اس میناب
 56. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه
 57. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان سمنان
 58. جی آی اس مرز شهرستان ملکان
 59. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 60. جی آی اس مهر
 61. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان هرمزگان
 62. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی
 63. جی آی اس مرز گناباد
 64. جی آی اس مشهد
 65. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اردبیل
 66. جی آی اس مرز مبارکه
 67. جی آی اس مرز شهرستان همدان
 68. جی آی اس مرز شهرستان هریس
 69. جی آی اس نقطه ای شهرهای استان مازندران
 70. جی آی اس مرز شهرستان ها
 71. جی آی اس مرز نیکشهر
 72. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان کردستان
 73. جی آی اس مرز فردوس
 74. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان اردبیل
 75. جی آی اس مرز شهرستان ورامین
 76. جی آی اس مرز ملکان
 77. جی آی اس مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
 78. جی آی اس مرز شهرستان مینودشت
 79. جی آی اس نجف آباد
 80. جی آی اس مرز شهرستان میناب
 81. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان خوزستان
 82. جی آی اس مرز شهرستان نائین
 83. جی آی اس مرز شهرستان مهاباد
 84. جی آی اس مرز شهرستان نیریز
 85. جی آی اس منحنی های هم تبخیر خراسان جنوبی
 86. جی آی اس مرز شهرستان مشهد
 87. جی آی اس مرز گرمسار
 88. جی آی اس مرز هندیجان
 89. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود
 90. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان فارس
 91. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان گیلان
 92. جی آی اس مرز شهرستان هشترود
 93. جی آی اس منحنی های هم تبخیر استان بوشهر
 94. جی آی اس مهر
 95. جی آی اس مرز فریدن
 96. جی آی اس مناطق روستایی استان مرکزی
 97. جی آی اس نظرآباد
 98. جی آی اس نیشابور
 99. جی آی اس هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود
 100. جی آی اس مسجد سلیمان