هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نور
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بردسکن واقع در استان خراسان رضوی
 3. جی آی اس محدوده حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسلام آباد غرب
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آبیک واقع در استان قزوین
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستارا
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بهبهان
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بجنورد
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسلامشهر
 10. جی آی اس محدوده سیاسی استان فارس
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آبدانان
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آمل
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز واقع در استان لرستان
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بردسیر
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه
 17. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نظرآباد
 18. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نظرآباد
 19. جی آی اس محدوده حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر خلیج فارس
 20. جی آی اس محدوده سیاسی استان زنجان
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بانه
 22. جی آی اس محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردل
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ارومیه
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بهار
 26. جی آی اس محدوده حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه
 28. جی آی اس محدوده سیاسی استان آذربایجان شرقی
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسلام شهر واقع در استان تهران
 30. جی آی اس محدوده سیاسی استان بوشهر
 31. جی آی اس محدوده سیاسی استان همدان
 32. جی آی اس محدوده حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو
 33. جی آی اس محدوده سیاسی سیستان و بلوچستان
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردبیل واقع در استان اردبیل
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایجرود واقع در استان زنجان
 36. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نیک شهر
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بانه
 38. جی آی اس لیتولوژی شهرستان هشترود
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بستک
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسلامشهر واقع در استان تهران
 41. جی آی اس محدوده سیاسی استان فارس
 42. جی آی اس محدوده سیاسی استان فارس
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایجرود واقع در استان زنجان
 44. جی آی اس لیتولوژی شهرستان میناب
 45. جی آی اس محدوده سیاسی استان اردبیل
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی
 47. جی آی اس محدوده سیاسی استان تهران
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آشتیان واقع در استان مرکزی
 49. جی آی اس محدوده سیاسی استان مازندران
 50. جی آی اس محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری
 51. جی آی اس محدوده حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایوان
 53. جی آی اس محدوده حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردبیل واقع در استان اردبیل
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اصفهان
 56. جی آی اس محدوده سیاسی استان تهران
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه
 59. جی آی اس محدوده آبدانان
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی
 62. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نیر
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایوان واقع در استان ایلام
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ارومیه
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان امیدیه
 67. جی آی اس محدوده حوضه آبریز کویر مرکزی
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بناب واقع در استان آذربایجان شرقی
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردبیل
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بانه
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آمل
 73. جی آی اس محدوده سیاسی استان فارس
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک
 76. جی آی اس محدوده سیاسی استان قم
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردستان
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بم واقع در استان کرمان
 79. جی آی اس محدوده سیاسی استان گلستان
 80. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نهبندان
 81. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نمین
 82. جی آی اس محدوده حوضه آبریز رودخانه حله
 83. جی آی اس محدوده سیاسی استان آذربایجان غربی
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردل
 85. جی آی اس محدوده سیاسی استان فارس
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بروجن
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بردسکن
 88. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نیریز
 89. جی آی اس محدوده سیاسی استان هرمزگان
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بم
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بستک
 92. جی آی اس لیتولوژی کرمانشاه
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان امیدیه
 94. جی آی اس محدوده سیاسی استان اردبیل
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اشنویه
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بردسیر واقع در استان کرمان
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بروجن
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اصفهان واقع در استان اصفهان
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردکان واقع در استان یزد
 100. جی آی اس محدوده حوضه آبریز دریای خزر